Nederlandse ambassade in Lima, Peru

Werkgroep Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos del Perú (GT-PV)

Op vrijdag 3 februari vond op onze ambassade de eerste bijeenkomst van 2017 van de werkgroep “Voluntary Principles On Security and Human Rights” Peru plaats.

Het thema dat werd besproken was de Particuliere Beveiliging in Peru. De sessie werd bijgewoond door 36 vertegenwoordigers van verschillende overheden, mijnbedrijven, maatschappen, functionarissen van verschillende ambassades en toezichthoudende organisaties. UNLIREC (Regionaal Centrum van de Verenigde Naties voor Vrede, Ontwapening en Ontwikkeling in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied) presenteerde haar studie over de Particuliere Beveiliging, genaamd: “Wapencontrole en verantwoording in Latijns-Amerika en de Cariben”. SUCAMEC (Nationale Toezichthouder voor de controle op Beveiligingsservices, Wapens, Ammunitie en Explosieven) presenteerde haar bevindingen over de staat van de particuliere beveiliging in Peru.

De werkgroep “Voluntary Principles on Security and Human Rights” is een initiatief van verschillende overheden, NGO’s en bedrijven in de grondstoffensector (mijnbouw, olie en gas) en heeft als doel een handleiding op te stellen om de veiligheid te waarborgen van extractie activiteiten in conflictgebieden. Dit door een werkwijze te hanteren waarbij mensenrechten en fundamentele vrijheden gerespecteerd worden. De “Voluntary Principles” ondersteunen de bedrijven bij het identificeren van risico’s voor de mensenrechten en om adequate maatregelen te treffen.

De Werkgroep “Voluntary Principles” Peru werd opgericht in 2010 en werkt sindsdien aan het promoten van initiatieven en beproefde methodes. Lees meer over "Voluntary Principles" hier